Klinika stomatologiczna Gliwice

Historia mostów kompozytowych

Klinika stomatologiczna Gliwice
System mostów kompozytowych ? metoda stosowana w stomatologii, opracowana przez Cezarego Turostowskiego, przy współpracy z Katedrą Ortodoncji Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. .